Industri

Se industrial för musikstilen. Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. Därutöver finns mer detaljerade grenar som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri m. fl. I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv – som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri.