2020 gav EU direktvi att alla nybyggda hus i Sverige ska byggas med typen Nära-Noll Energihus.

Så vad innebär Nära-Noll Energihus?

Den innebär att den största delen av huset årliga energiförbrukningen ska tillgodoses av egen producerad energi i huset. Några sätt att uppnå detta på är el från solceller i kombination av effektiva installationer för värme, tappvarmvatten och ventilation.

Bakgrund – Energismarta modulhus

Bostäder & service står för ca 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige, av dessa står hushåll & lokalbyggnader för ca 90 procent. Nästan hälften av energin för hushåll & lokalbyggnader går till uppvärmning enligt Energimyndigheten år 2015. Folk är idag medvetna om vilka konsekvenserna hög energianvändning har. För att minska en hög energianvändningen tittar man på hur man på bästa sätt ska utvecklat hus som kräver mindre energi, t.ex. de så kallade passivhusen.

Huset får ett betyg utifrån dem energianvändningen som redovisas i kWh/m2 per år. Idag har passivhus en energianvändning som är flera gånger lägre jämfört mot hus byggda senare än 1980. För att bygga ett passivhus bör man ha ett starkt fokus på lufttäthet & isolering. Att bygga ett passivhus kostar 5-10% mer än ett vanligt standardhus men man bör ha i åtanke att man inom några år får tillbaka prisskillnaden. Husen ska till stor del använda förnyelsebar energi & ha ett utsläpp så nära nollnivå som möjligt. Kraven på energisnåla byggnader fortsätter öka, vilket i sin tur medför ett större ansvar för byggbolagen. Enligt EU direktiv ska alla byggnader som byggs från första januari 2021 vara nära nollenergibyggnader. Ett passivhus uppfyller kraven som nära nollenergihus (EU-kommissionen 2016).

Vid modulbyggnation sker det mesta av arbetet i industrilokaler. Där monteras väggar, golv & innertak ihop till stora klossar. När modulerna är färdiga transporteras de till arbetsplatsen för montering. Monteringen sker snabbt & byggnaden utsätts därmed för minimala risker från skador på byggplatsen. Modulerna staplas ovanpå varandra & sammanfogas med spikplåtar, där den bärande stommen består av träreglar. Det var länge förbud mot att bygga hus med trästomme över två våningar, det ansågs att brandrisken var för stor. Förbudet upphörde 1994 när Sverige gick med i EU & då möjliggjordes höghus i trä. Vid brand förkolnar träskiktets yttersta lager & innanför den förkolnade ytan har träet kvar de ursprungliga egenskaperna. Bygga hus i träkonstruktion ger flera fördelar. Trä är ett förnyelsebart material som det finns rikligt av i Sverige. Det är ett miljövänligare material än t.ex. betong & stål. Användning av trästomme i en konstruktion ger fördelar då det är lättare, vilket underlättar vid transport samt grundläggning av byggnad.