Arkitektritade Modulhus

 

Vad är ett modulhus?

Ett modulhus är ett hus som är uppbyggt av modulsektioner. Tillverkningen av modulerna sker i fabrik & monteras sedan ihop på plats till ett färdigt hus. De färdiga modulerna kan levereras så fort det finns en plats med husgrund eller annan förberedd byggnationsyta där modulen ska placeras. I & med de egenskaper ett modulhus har gör det effektivt att montera ihop det. Ett modulhus går snabbare att montera gentemot ett vanligt hus. Det går att bygga både små & stora byggnader av modulerna, från små offentliga byggnader till storskaliga industrilokaler & flervåningshus. Vanligt förekommande användningsområden för modulbyggnader är lägenhetshus, campingplatser, duschar & badrum, kiosker, butiker & vakthus

Modulhus i trä

Modulhus i trä medför flera positiva egenskaper, trä är förnyelsebart & har en lägre påverkan på koldioxidutsläpp i förhållande till det flesta andra byggnadsmaterial. Modulhus kortar ner byggprocessen jämfört mot platsbyggnation vilket är bra då det råder bostadsbrist. En modulbyggnad uppfört i trä har undersökts med termografering & energiberäkningar. Med målet att undersöka om en modulbyggnad kan uppnå passivhusstandard. Med termograferingen har byggdelar samt anslutningar mellan byggdelar kontrollerats. Energiberäkningsprogrammet har använts för att utvärdera byggnadens energiprestanda. Det har konstruerats ett alternativ på hur modulhuset kan utformas i passivhusstandard. Termografiundersökning tyder på att byggnaden har flera köldbryggor, varav ett fåtal bör åtgärdasför att uppnå passivhuskraven. Köldbryggor som uppstår oregelbundet i modulskarvar behöver minimeras eller utebli helt för att uppnå passivhusstandard. Balkonginfästningarna i byggnaden utgör återkommande köldbryggor som behöver justeras för att uppnå passivhusstandard. Energiberäkningarna visar att det är klart möjligt att uppnå passivhusstandard för byggnaden. Värmeförlusttalet för byggnaden klarar passivhuskraven.